Beleggingspolisherstel.nl

Rene Graafsma (2)

(Voor het opvragen van de ‘Modelbrief Kostenopgave Beleggingsverzekering’ klikt u hier).

Wij zijn een bureau dat gespecialiseerd is in het behandelen van klachten over woekerpolissen, als organisatie van zelfstandig werkende ADR-claimexperts. Woekerpolissen zijn beleggingsverzekeringen waarvan wij menen dat de verzekeraars te veel  van uw geld voor zichzelf houden  en waarvan wij vinden dat u daarvoor een compensatie moet gaan krijgen. Onze mogelijkheden worden bepaald door de ontwikkelingen in de jurisprudentie en de uitspraken zoals deze door het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, het KiFiD, worden gedaan. De status daarvan beschrijven we onder ‘Actueel’.

Hoe doen wij dat?

Als u ons een opdracht geeft dan vragen wij u eerst een uitvoeringsovereenkomst (Uitvoeringsovereenkomst Rene Graafsma versie 1.0, klik om het document te kunnen downloaden) te tekenen. We vragen u ook om een aantal gegevens aan ons op te geven. En we vragen u (kopieën) van uw polissen en dergelijke op te sturen. En we vragen u om het aanvangsbedrag te betalen.

Na ontvangst van die stukken en uw betaling gaan wij namens u een klacht indienen bij de verzekeringsmaatschappij en gaan we voor u onderhandelen over compensatie. Komen uw verzekeringsmaatschappij en wij er niet uit dan gaan we voor u,  zo mogelijk en in overleg, de klacht indienen bij het KiFiD. (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Afhankelijk van de uitspraak van het KiFiD krijgt u compensatie of niet.

Wat kost het?

Als u ons de opdracht geeft vragen wij van u een investering van € 98.

Wanneer de verzekeringsmaatschappij u compensatie gaat bieden doen zij dat door extra geld in uw verzekering te stoppen. Wij zullen u  dan nog 25% van dat extra compensatie bedrag bij u in rekening brengen. Maar niet minder dan € 500 en niet meer dan € 5.000. Waarbij wij de intenties van het KiFiD aanhouden.

Voorbeeld: de verzekeraar voegt € 4.000 aan de waarde van uw verzekering toe. Wij brengen € 1.000 bij u in rekening. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien wel veel. Maar wij moeten er veel werk voor doen. En u bent in dat geval (€ 4.000 – € 1.000=) € 3.000 rijker. Mocht u uiteindelijk niets krijgen dan kost het u niet meer dan die eerste € 98.

Heeft u een woekerpolis?

Om te zien of u een woekerpolis heeft moet u eerst weten of u een zogenoemde beleggingsverzekering heeft. Dat kunt u op verschillende manieren ontdekken.

  • Heeft u de afgelopen jaren van uw verzekeringsmaatschappij een opgave ontvangen waarop staat ‘informatie over uw beleggingsverzekering’? Dan is de kans groot dat u een woekerpolis heeft.
  • Zoek in uw polis op of uw beleggingsverzekering een naam heeft. Staat de naam van de verzekering in de lijst bij het KiFiD. Ook dan is de kans groot dat u een woekerpolis heeft.

Is het voor u interessant om ons in te schakelen?

Uit de praktijk blijkt dat het zinvol kan zijn om ons in te schakelen als u voor uw woekerpolis in totaal € 10.000 of  meer heeft ingelegd.

Wilt u dat wij voor u aan het werk gaan?

U kunt dat aangeven door het aanmeldformulier in te vullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Is hiermee straks voor u de zaak opgelost?

Wij behandelen uw klacht over het geld dat de verzekeringsmaatschappij volgens ons te veel heeft ingehouden van uw verzekering. Dan hebben we het over het verleden. Of uw verzekering naar de toekomst toe gewijzigd moet worden dan wel dat u deze beter kunt oversluiten naar een andere verzekeraar of bank, daarover kunnen wij u  niet adviseren. Wij verwijzen u daarvoor naar een financieel adviseur.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

P.S. Wilt u zich aanmelden voor onze algemene nieuwsbrief klik dan hier.